Phong Kham Da Khoa Galant

0 €récoltés
0 jour restant
Soyez le premier à participer !

Créée par Galant Phòng Khám Da Khoa

Participer

Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.Website: https://g3vn.com/SĐT: 090 620 09 02Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhGoogle maps: https://goo.gl/maps/oar4DCXGs9FzjEAbA#phongkhamgalant, #phongkhamgalantbinhthanh, #phongkhamgalantquan5, #phongkhamgalanttranbinhtrong

https://www.plimbi.com/author/160435/pkdakhoagalant

https://kenhsinhvien.vn/wall/pkdakhoagalant.1105335/#about

https://www.otofun.net/members/pkdakhoagalant.817685/#about

https://www.thingiverse.com/pkdakhoagalant

https://www.trainsim.com/vbts/member.php?574690-pkdakhoagalant

https://www.blackhatworld.com/members/pkdakhoagalant.1641085/#about

https://www.webwiki.com/g3vn.com

https://www.sitelike.org/similar/g3vn.com/

https://lazi.vn/user/da_khoa_galant

https://nhattao.com/members/phong-kham-da-khoa-galant.3854221