Fermée
moneypot cover

Antwerp Student Fleet

5 277 €récoltés sur 7 000 €
0 jour restant
44 Participations

Créée par Coralie Berqué

pour Antwerp Student Fleet

 

Version Française au milieu.

Nederlandse versie aan het einde.

 

Tomorrow's officers need you for a better training!

 

Antwerp Student Fleet is led by a group of students from the Antwerp School of Navigation. Our goal is to give students an opportunity to be exposed to the maritime environment in order to put into practice the knowledge acquired during the course.

 

To adapt well to the evolution of merchant navy, we must return to the fundamentals. Which is why we are organizing a trip to the North Sea in September 2018, entirely on old fashioned rigging. This will be an opportunity for us to return to the origins of navigation and learn how to cope with the least amount of electronic assistance as possible.

 

We will be about forty students, French-speaking/Dutch-speaking with different paths and experiences of the sea. We will get to know each other, live and work together. Our journey will take us from Antwerp to Peterhead (Scotland), then Haugesund (Norway) and finally back to Antwerp. These cities are each home to a faculty of nautical sciences and we hope that this trip will also create friendly relations between our schools.

 

We are financially supported by our school but we cannot carry out our project without outside contributions. The financing is based on patronage, sponsorship and subsidies, and that's why we count on your support to be a part of this beautiful project.

 

By supporting us, you are contributing to an adventure that we want rich in meaning and knowledge. We are future officers of the merchant navy, and we are counting on you to help us in developing our skills and become excellent sailors. You will find detailed information about our project in the links above.

 

Thank you for believing in us!

 

Info:

 

  • A departure and arrival Village will be set up in Antwerp, come and see us.
  • To thank you for your participation, we will send you a newsletter during our trip.
  • For any participation of more than €250, you are invited to have a drink on board at the departure or arrival.

Do not hesitate to contact us for any clarification you need.

 

 

 

Les officiers de demain ont besoin de vous pour mieux se former !

 

Antwerp Student Fleet est mené par un groupe d’étudiants déterminé de l’Ecole Supérieure de Navigation d’Anvers. Notre but est de donner une opportunité aux élèves de se confronter au milieu maritime afin de mettre en pratique les connaissances acquises en cours.

 

Pour bien s’adapter à l’évolution de la marine marchande, il faut revenir aux fondamentaux. C’est pourquoi nous organisons un voyage en Mer du Nord en septembre 2018, entièrement sur des vieux gréements. Ce sera l’occasion pour nous de revenir aux origines de la navigation et d’apprendre à se débrouiller avec le moins d’assistance électronique possible.

 

Nous serons une quarantaine d’étudiants, francophones, néerlandophones, avec différents parcours et expériences de la mer. Nous apprendrons à nous connaître, à vivre et à travailler ensemble. Notre voyage nous mènera d’Anvers à Peterhead (Ecosse), puis Haugesund (Norvège), pour finalement revenir à Anvers. Ces villes accueillent chacune une faculté de sciences nautiques et nous espérons aussi par ce voyage créer des liens entre nos écoles.

 

Nous sommes soutenus financièrement par notre école, cependant nous ne pourrions pas mener à bien notre projet sans contributions extérieures. Son financement repose sur le mécénat, le sponsoring et les subventions. Nous avons aussi besoin de vos dons ! C’est pourquoi nous comptons sur votre soutien pour une partie de ce beau projet.

 

En nous soutenant, vous contribuez à une aventure humaine que nous voulons riche de sens et d’enseignements. Nous sommes les futurs officiers de la marine marchande et nous comptons sur vous pour nous permettre de mieux développer nos compétences et devenir d’excellents marins. Vous trouverez des informations détaillées sur notre projet dans les liens ci-dessus.

 

Merci de croire en nous !

 

Info :

 

  • Un village départ et d’arrivée sera mis en place à Anvers, venez nous voir.
  • Pour vous remercier de votre participation, nous vous enverrons une newsletter au cours de notre voyage.
  • Pour toute participation de plus de 250€, vous êtes invités à boire un verre à bord lors du départ ou de l’arrivée.

 

N’hésitez pas à nous contacter.

 

 

 

De officieren van morgen hebben u nodig voor een nòg betere opleiding !

 

De Antwerp Student Fleet is een project dat geleid wordt door de leerlingen van de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. Ons doel is om studenten de kans te geven om de opgedane theoretische kennis om te zetten in praktische vaardigheden.

 

Om ons optimaal voor te bereiden op de toekomst, is het natuurlijk belangrijk om te starten met een goede basis. Dit is waarom we in September 2018 een zeereis organiseren, geheel op traditionele zeilschepen tussen de 15 en 25m lang. Het vormt de perfecte gelegenheid om terug te keren naar de “roots” van het navigeren op zee, zonder gps en Internet, maar mét naslagwerken en traditionele navigatie-instrumenten zoals kaart en kompas.

 

De hele Crew zal bestaan uit een mix van een veertigtal personen, zowel Frans- als Nederlandstaligen, elk met een verschillend “niveau” van ervaring op zee. De tocht, die ons van Antwerpen naar Peterhead (Schotland), dan naar Haugesund (Noorwegen), en terug naar Antwerpen zal brengen, gaat ongeveer 3 weken duren. 3 weken waarin we natuurlijk samen eten, werken en leven. Elk van deze steden heeft ook een eigen Zeevaartschool, wat het creëren van overzeese vriendschappen zeker interessant maakt.

 

Financieel worden we gesteund door onze school, maar dat is lang niet genoeg om het project te realiseren zonder hulp van buitenaf. De Financiering is gebaseerd op schenkingen, sponsorschap en subsidies, en dat is ook waarom we op u beroep doen om een deel uit te maken van dit project.

 

Door ons te steunen, helpt u mee aan een avontuur dat rijk is aan kennis en ervaring. Wij zijn de toekomstige officieren op de lange vaart, en we rekenen op u om ons te helpen in het ontwikkelen van vaardigheden, die van ons uitstekende zeelui maken. Gedetailleerde informatie over het project vindt u ook door op bovenstaande links te klikken.

 

Alvast bedankt om in ons te geloven!

 

Kort opgesomd:

 

  • Er zal een heus aankomst- en vertrekdorp in Antwerpen zijn, kom zeker eens langs!
  • Om u te bedanken voor uw steun, sturen we u een nieuwsbrief tijdens onze reis om u up-to-date te houden.
  • Voor elke steun groter dan 250€ nodigen we u vriendelijk uit om met ons een glaasje te komen drinken aan boord bij aankomst of vertrek.

Nog vragen, onduidelijkheden of opmerkingen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren op onderstaand e-mailadres.