moneypot cover

VIDOVDANSKA AKCIJA 2021 - Svi za Kosmet

0 jour restant
Soyez le premier à participer !

Créée par Zani Radmilovic

pour Sa reci na dela

Participer

Драга браћо и сестре,

и ове године покрећемо нашу Видовданску акцију, којом планирамо да помогнемо онима којима је помоћ неопходна.

Овога пута су у питању заиста важне акције, јер се ради о опстанку наших сународника. У питању је помоћ за угрожени манастир Девич, децу у Ораховцу и породицу Кељевић на Косову и Метохији.

1. Манастир Девич је надалеко чувена али и угрожена средњевековна светиња у којој храбро бораве монахиње, решене да чувају гроб Светог Јоаникија до краја.

Манастир се налази изолован у шуми брдско-планинског предела Дреница, у прошлости познатог по честим нападима.

Ова наша светиња поседује велико имање, које нажалост из безбедносних разлога монахиње не могу да користе. Имањем се илегално служи локално албанско становништво.

Уз благослов владике Теодосија, покренута је акција ограђивања имања светиње, којој се и ми прикључујемо.

2. У Зубином Потоку, у врло нехуманим условима, живи породица Кељевић. Поред домаћина Вучине и супруге Снежане, породицу чине и синови Вељко, Милан и Милош.

Од примања имају само 15.000 динара(око 130е) које Вучина успе да заради као ноћни чувар, и 11.000 динара(око 90е) социјалне помоћи од Републике Србије.

Живе у једној соби старе изнајмљене неусловне куће, без тоалета. Кућа, поред тога што није њихова, нема ни могућности да се поправи јер је стара и зрела за рушење.

Наша организација у договору са породицом покреће акцију изградње нове куће за Кељевиће, којима је пријатељ поклонио плац.

Помозимо им да зиму дочекају у новој кући!

3. Ораховац. Некада град пун Срба, данас сабијено њих пар стотина у горњем делу града, у само неколико улица око цркве.

Безбедност угрожена.

И поред тих мука, тај наш мали део Ораховца је пун деце.

Од недавно, ни тај мали део града није само наш, већ се населило много Албанаца.

Ту постоји само једно спортско игралиште на отвореном, које из безбедносних разлога наша деца скоро па више и не користе без присуства родитеља или наставника физичког. Ово мало и несређено бетонско игралиште користи и наша тамошња импровизована школа, која се налази у стамбеној кући и нема своју салу.

Добри људи и организације су се већ удружили и покренули акцију у намери да им изграде фискултурну салу како би им живот бар мало изгледао као осталој деци у Србији. На позив наших пријатеља из Ораховца, у склопу ове акције прокупљаћемо средства за изградњу и опремање сале.

Позивамо појединце али и колективе да активно узму учешће у овој акцији.

Још једном вас позивамо да у доба велике светске економске кризе будемо на помоћи онима којима смо потребни.

Помозимо их, Сви за Космет!

Акција траје до 30.јуна 2021.године.

Списак донатора ће се транспарентно водити на нашем сајту.

Начини уплате:

-Хуманитарна организација Сви за Космет, динарски рачун 285-2295090000074-05.

-Пејпал:

- Хуманитарни СМС на 4030(цена поруке 100 динара)

- Уплате на девизни рачун из дијаспоре ( ЕУ и Немачка без провизије)

Svi za Kosmet e.V.

IBAN: DE83 4405 0199 0111 118825

Ime Banke : Sparkasse Dortmund

Adresa Banke : Freistuhl 2, 44137 Dortmund

Swift/Bic : DORTDE33XXX

Verwendungszweck: Spende

Dear brothers and sisters,

We are once again starting our Vidovdan action, with which we plan to assist those who desperately need it. This year, the humanitarian action is very important, because it involves the survival of our fellow Serbs. The help in question is regarding the monastery Devic, children in Orahovac and the Keljevic family who resides in Kosovo and Metohija.

1. The Devic monastery is a beloved and well-known monastery, but also an endangered medieval place of sanctity where several brave nuns reside, determined to preserve the final resting place of St Joaquin until the end. The monastery is in an isolated forest in the Drenica valley, where many notable attacks have occurred in the past. This holy place of ours possesses a very large property, which, unfortunately, due to safety concerns, the nuns are unable to use. The property is used to illegally house an Albanian population, making it unsafe for the nuns to be in that area. With the blessing of Bishop Teodosije, a movement to build a fence around the monastery property has been started. We are joining this action to assist in the protection of our monastery.

2. In Zubin Potok, in extremely inhumane conditions, lives the Keljevic family. The family consists of the father, Vucina, the mother, Snezana and their children Veljko, Milan and Milos. The family lives off of 15,000 dinars (approx. 130 Euros) which Vucina earns as a night guard, and they also receive 11,000 dinars as social support from the Republic of Serbia. They all live in one room of an old house that lacks normal living conditions, including not having a toilet. They are not the owners of the house, and cannot fix it because they house is close to falling apart, and should be demolished. Our organisation is building a new house for the Keljevic family, whose friends have gifted them a piece of land.

3. Orahovac. Once upon a time, it was full of Serbs, but now, the few hundred of them left are all in the upper part of town, in just a few streets surrounding the church. Unsafe. Along with those sorrows, that small part of Orahovac is full of children. Recently, the Albanians have also begun to move into our small part of Orahovac. There is only one sport playground in the open, which our children cannot use without parents or teachers present for safety reasons. The playground is used by the small, improvised school in the area, which is situated in an old house with no hall. Some very good people and organisations have already joined together to build a hall for the school, to make the lives of the children at least a bit closer to the lives of other children in Serbia. We are collecting building material to assist them in building the hall. We encourage everyone to actively participate in this action.

Once again, we are asking for assistance for those who need it, in a time of global economic crisis.

Let us help them, everyone for Kosmet!

The action lasts until the 30th of June, 2021.

The lost of donators will be visible on our website.

Payment methods:

Humanitarian organisation, “Svi za Kosmet” dinar

285-2295090000074-05.

Paypal:

Humanitarians SMS at 4030 (cost of message: 100 dinars)

Payments to a foreign currency account from the diaspora :

Svi za Kosmet e.V.

IBAN: DE83 4405 0199 0111 118825

Bank name : Sparkasse Dortmund

Bank adress : Freistuhl 2, 44137 Dortmund

Swift/Bic : DORTDE33XXX

Purpose of payment : Donation Vidovdan