Skip to main content
ieltsspeakingpart1sample

ieltsspeakingpart1sample


IELTS Speaking Part 1 Sample

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Sample theo chủ đề kèm từ vựng được dịch chi tiết sẽ giúp quá trình học IELTS Speaking trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Xem ngay.IELTS Speaking Part 1 SampleSDT : 0356 307 668Email : Website : https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-speaking-part-1-sampleMap : https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh#ieltsspeakingpart1sample #speakingieltspart1sample #ieltsspeakingpart1sampleanswers #ieltsspeakingpart1samples #dolvn

€0 Collected

0 Day left
0 Contribution

Organiser

IELTS Speaking IELTS Speaking