May do duong huyet

€0raised
0 day left
Be the first to contribute!
Profile image

Created by helobacsibn

Máy đo đường huyết là thiết bị điện tử có khả năng đo và tính toán số liệu đường huyết trong cơ thể người tại thời điểm đo để đưa ra số liệu cụ thể.Ở đầu que thử có chứa mẫu thuốc thử loại thuốc này sẽ tạo ra phản ứng điện hóa khi tiếp xúc với glucose có trong máu và đưa ra kết quả nồng độ.

https://helobacsi.webflow.io/suc-khoe/may-do-duong-huyet-tieu-duong