Aller au contenu principal
VOKA DEHIBE 2020 FLM PARIS

VOKA DEHIBE 2020 FLM PARIS


" fa nitondran'i Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny, dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka an'i Abela mbamin'ny fanatiny" Genesisy 4.4

Ny Voka-dehibe dia fotoana iray ao anatin'ny taona hanantanterahana ny fanatitra hataon'ny mino mba ho fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny soa raisina avy Aminy.

Koa izay hatolotrin'ny mino amin'izany, dia entina hampandrosoana ny Fiangonana, izay Tenan'i Kristy.

Maneo fisaorana sy fankatelemana ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'ny fanomezana sarobidy izay hatolotrareo.

Andriamanitra, Tompon'ny harena anie hanondrotra avy zato heny izay homenareo.

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena !

Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond sy ny komity FLM Paris.

2 431 € Collectés

0 Jour restant
40 Participations

Organisateur

RAKOTOMAVO Fehezana Soa

Profil vérifié

Bénéficiaire

Fiangonana Loterana Malagasy Paris