Skip to main content
Ayudemos a Vanuatu

Ayudemos a Vanuatu


¡Bienvenid@ a este bote!

Som un grup de catalans que coneixem molt bé Vanuatu, sobretot les illes del sud, que varen ser devastades el passat 14 de març pel cicló Pam.  Estem preparant una expedició d'ajuda amb dos velers que sortiran de Nova Caledònia a principis d'abril i que carregarem de materials de primera necessitat (medicaments, aigua, aliments, materials de construcció, etc.)   La Cristina, del Berguedà, anirà en un dels velers i s'encarregarà de supervisar personalment l'ús que es dóna a tot el material distribuït.

En Roger, del Maresme, que va passar un any en tribus de les illes del sud de Vanuatu, ha aconseguit parlar amb un amic nostre -de l'illa de Tanna- que li ha explicat que no queda res dempeus.  Ha estat el cicló més violent de la història del país.  No ha sobreviscut cap collita ni pràcticament cap construcció.  Estan dormint al ras i passant gana.  Dos amics nostres van perdre la vida durant el cicló.  La Cristina, en Roger i en Gerard tenim una relació molt especial amb la tribu de Nalakwang (a Tanna), sabem que ho estan passant malament i tenim moltes ganes de veure'ls i ajudar-los, però els velers també aniran a socórrer els habitants de les altres quatre illes del sud del país perquè només s'hi pot accedir per mar.  

Cinc velers han anat i tornat ja de les cinc illes del sud i totes cinc expedicions (organitzades per francesos) han anat molt bé.  Aquesta gent ens ha informat de tot el necessari per tal que la nostra expedició sigui també un èxit.  Estem en contacte amb el Comitè de Crisi de Tanna (que gestionarà el repartiment de tot el nostre material), en gestions amb les autoritats d'immigració, etc.  A més a més, treballem conjuntament amb l'associació de metges  "Association Solidarité Tanna" (que fa anys que funciona) i alguns dels seus metges vindran també en els nostres velers.  Intentarem convèncer més propietaris de velers perquè s'uneixin a la iniciativa.  Però sobretot necessitem els vostres donatius, per petits que siguin.  Si us plau, ajudeu-nos a ajudar. Moltes gràcies.

-------

Somos un grupo de catalanes que conocemos muy bien Vanuatu, sobre todo las islas del sud, que fueron devastadas el pasado 14 de marzo por el ciclón Pam.  Estamos preparando una expedición de ayuda con dos veleros que saldrán de Nueva Caledonia a principios de abril y que cargaremos de materiales de primera necesidad (medicamentos, agua, alimentos, materiales de construcción, etc.)  Cristina, del Berguedà, irá en uno de los veleros i se encargará de supervisar personalmente el uso que se da a todo el material distribuído. 

Roger, del Maresme, que pasó un año en las tribus de las islas del sud de Vanuatu, ha conseguido hablar con un amigo nuestro -en la isla de Tanna- que le ha contado que no queda nada en pie.  Ha sido el ciclón más violento de la historia del país.  No ha sobrevivido ningún cultivo ni practicamente ninguna construcción.  Están durmiendo al aire libre y pasando hambre.  Dos amigos nuestros murieron durante el ciclón.  Cristina, Roger y Gerard tenemos una relación muy especial con la tribu de Nalakwang (en Tanna), sabemos que lo están pasando mal y tenemos muchas ganas de verlos y ayudarlos, pero los veleros irán también a socorrer a los habitantes de las otras cuatro islas del sud del país porque sólo se puede llegar a ellas por mar.

Cinco veleros han ido y vielto ya de las cindo islas del sur y las cinco expediciones ( organizadas por franceses) han ido muy bien. Este equipo nos ha informado de todo lo que necesitan en Vanuatu para garantizar que nuestra expedición sea también un éxito. Estamos en contacto con el comité de Crisis de Tanna (para la gestión y distribución de nuestro material), en gestiones con las autoridades de inmigración, etc. Además, trabajamos en estrecha colaboración con la associación de médicos "Association Solidarité Tanna" y algunos de sus médicos viajan tambien en los veleros. Intentaremos convencer a más veleros para que se unan a la iniciativa. Sobre todo necesitamos vuestras donaciones, por pequeñas que sean. Por favor, ayudadnos a ayudar. Muchas gracias.

Si quieres ayudar a Vanuatu, participa de manera fácil y sencilla en un clic .

  • Participa para ayudar a los habitantes de Vanuatu despues del paso del devastador ciclón Pam con la cantidad que quieras.
  • Todos los pagos están segurizados

Gracias a todos

€1,656.87 Collected

0 Day left
32 Contributions

Organiser

Jimenez Bernal Cristina

Profile verified

Beneficiary

Vanuatu