Skip to main content
Phong Kham Da Khoa Galant

Phong Kham Da Khoa Galant


Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.Website: https://g3vn.com/SĐT: 090 620 09 02Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhGoogle maps: https://goo.gl/maps/oar4DCXGs9FzjEAbA#phongkhamgalant, #phongkhamgalantbinhthanh, #phongkhamgalantquan5, #phongkhamgalanttranbinhtrong

https://www.plimbi.com/author/160435/pkdakhoagalant

https://kenhsinhvien.vn/wall/pkdakhoagalant.1105335/#about

https://www.otofun.net/members/pkdakhoagalant.817685/#about

https://www.thingiverse.com/pkdakhoagalant

https://www.trainsim.com/vbts/member.php?574690-pkdakhoagalant

https://www.blackhatworld.com/members/pkdakhoagalant.1641085/#about

https://www.webwiki.com/g3vn.com

https://www.sitelike.org/similar/g3vn.com/

https://lazi.vn/user/da_khoa_galant

https://nhattao.com/members/phong-kham-da-khoa-galant.3854221

€0 Collected

0 Day left
0 Contribution

Organiser

Phòng Khám Da Khoa Galant