Skip to main content
Novaworld Phan Thi?t

Novaworld Phan Thi?t


Novaworld Phan Thiết

Novaworld Phan Thiết (https://novaworldphanthiet-land.com/) là dự án đại đô thị được quy hoạch trở thành nơi nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại đầu tiên từ chủ đầu tư Novaland Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết tỉnh, Bình Thuận. Phone: 0943.333.388 Website: https://novaworldphanthiet-land.com/

https://twitter.com/PhanNovaworld

https://www.instagram.com/novaworldphanthietland/

https://www.beatstars.com/novaworldphanthietland/about

https://replit.com/@novaworld2

https://hashnode.com/@novaworldphanthietla

https://www.cplusplus.com/user/novaworldphanthietland/

https://roundme.com/@novaworldphanthietland/about

https://beacons.ai/novaworldphanthietland

https://forum.acronis.com/user/398748

€0 Collected out of €400

0%
0 Day left
0 Contribution

Organiser

novaworldphanthietland novaworldphanthietland


Beneficiary

Novaworld Phan Thi?t