Skip to main content
H?c Qu?n Lý Nhà Hàng QTNHKSAAu

H?c Qu?n Lý Nhà Hàng QTNHKSAAu


Bạn muốn học quản lý nhà hàng để rèn luyện thành thạo các kỹ năng và trở thành nhà quản lý xuất sắc. Nhưng thực tế, các trường đào tạo quản lý nhà hàng tại Việt Nam chưa chú trọng vào nghiệp vụ nghề dẫn đến nhân sự trong ngành yếu tay nghề và hàng loạt sinh viên ra trường khó xin việc làm.

Nắm bắt nhu cầu của giới trẻ và người đang làm trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch hay ngành dịch vụ hiếu khách muốn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của mình. Hướng Nghiệp Á Âu xây dựng nên khóa học nghiệp vụ quản lý nhà hàng phù hợp với nhu cầu của học viên, nhằm đào tạo kiến thức ẩm thực và kỹ năng quản lý cần thiết nhất cho con đường sự nghiệp của bạn. Khóa học được thiết kế dành riêng cho nhân sự có kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ - nhà hàng khách sạn hay những ai muốn thăng tiến trong nhà hàng cao cấp.

Tham khảo khóa học tại: https://quantrinhahang.edu.vn/hoc-quan-ly-nha-hang

Tham khảo thêm thông tin tại:

https://we.riseup.net/hocquanlynhahang/hoc-quan-tri-nha-hang

https://vn.wantedly.com/users/135441202

€0 Collected

0 Day left
0 Contribution

Organiser

hocquanlynhahang qtnhksaau


Beneficiary

qtnhksaau