Aller au contenu principal
Famangiana Fanja Mirella ANDRIATSIVOH RANDRIANANTOANDRO

Famangiana Fanja Mirella ANDRIATSIVOH RANDRIANANTOANDRO


Mifampitondrà izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy (Galatiana 6:2)

@alahelo lehibe no ampandrenesinay anareo fa ny malalanay ANDRIATSIVOH RANDRIANANTOANDRO Fanja Mirella dia nodimandry t@alahady 13 desambra 2020 . Hiarahatsika mahalala fa tsy mora ny fampodiana ny razana ka araka ny fomba malagasy dia maniry ny fianakaviana mba atao @ alalan'ny LEETCHI ny famangiana.

Ny Tompo anie hamaly fitia anareo.

Dylan et Megan ANDRIATSIVOH ❤️🙏🏾

12 950 € Collectés

0 Jour restant
284 Participations

Organisateur

Andriatsivoh Megan

Profil vérifié