Aller au contenu principal

Ataovy mpianatra ny firenena rehetra... Matio 28:19

Organisé pour : CTMI MADAGASIKARA - mana-isanandro.fr

Fanazavana: 

 

Inona moa izany no ataon'ny CTMI Madagasikara? Raha ny resaka nifanaovanay tamin'ireo Tompon'andraikitra mikarakara ny kaonferansa dia eo amin'ny 1000 eo izany ny mpitondra fivavahana Malagasy andrasana hanatrika ny Kaonferansa, izay avy amin'ny faritra samy hafa eto Madagasikara.

Efa nisy iraka maro nataon'izy ireo hanasana ireo Tompon'andraikitra ireo ary tena betsaka ireo manana fahazotoana amin'ny ho avy. 

Marihina fa ny kaonferansa moa dia tsy misy vidim-pidirana, anefa ankaotra izay dia aoka mba tsy ho sakana ny momba ny fiantranoana sy ny sakafo, fa ny CTMI madagasikara no hiezaka hanampy azy ireo ny amin'izay lafiny izay mandritra io fotoana io. (Fiantranoana + sakafo atoandro sy hariva)

 

Nahoana no manohana azy ireo ny site mana-isanandro.fr ? 

Izahay eto amin'ny site mana-isanandro.fr dia manohana tanteraka io tetikasa io satria tena mino izahay fa hampiova ny fon'ny Malagasy ny fandrosoana ara-panahy ary hitondra fiovana lehibe eto amin'ny Firenentsika, manomboka amin'ny mpitondra fivavahana izany ka hitohy amin'ireo mpivavaka izay entiny. Hisy fiantraikany eo amin'ny toe-tsaina sy ny fitondran-tena izany ary hitondra fitahiana koa satria handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona ary hanana fo tahakan'i Jesoa. Araka ny teny hoe "Fa avy amin’ ny fo no ivoahan’ ny sain-dratsy".. Matio 15:19, ka raha io no miova tanteraka, sitranin'i Jesosy, dia hiova ny firenentsika. 

 

Ahoana no hahazoana antoka fa hampiova olona ilay izy ?

Sahiko ny milaza fa ho tanteraka io fiovana io satria niainako manokana izany toe-javatra izany. Rehefa kasihin'ny Tompo ny fon'ny olona dia ho tojo fiovana fahatsarana izy., Tsy hoe théorie fa tena azo ampiharina amin'ny fiainana hiainana. Tsy hoe tonga olona lavorary sy tanteraka aho akory; saingy tsapako ny nanovan'ny Tompo ahy ary tena henoko ny fanamboarana entin'i Jesoa amin'ny fiainako rehefa tena niroso aho ary nanaiky ny fitondrany,  ka nanjary nandà ny tenako ary nanaiky Azy ho voalohany amin'ny fianako:

Dia hoy Jesosy tamin’ ny mpianany: " raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy". Matio 16:24

 

Iza moa i Miki Hardy ?

Manàsa anao hiaino ity toriteny izay ataon'i Miki hardy mba hafantaranao ny fitoriana izay ataony: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qT954wyaXkE:

 

FANAMPIANA AZO ATAO

 

Raha liana ianao hanohana ny tetikasa izay ataon'ny CTMI dia ireto avy ny azonao andefasana ny fanampiana eto na koa :

 

Mvola: 034 12 701 17 - Maminirina Rakotovao 

Raha fomba hafa no tianao hanampiana io tetikasa io , ohatra, hanome sakafo , na fitaovana... dia aza misalasala ny hiantso ny +261 34 12 701 17.

 

Efa zava-dehibe ho anay anefa raha mitondra am-bavaka io tetikasa io isika mpihaino, satria manohana sy mampahery anay izany hijoro hatramin'ny farany.

Mankasitra sahady anareo rehetra izahay.

Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.

 

- Mana isan andro

site: http://www.mana-isanandro.fr

Organisé par

Kevin RAKOTOMANGA